Language:
Pakomane - Watashi, Kyou Kara Meimon
Download from Usenet.nl
ファイルの一覧
bonus/mater_up_image.jpg 151.06 KB
bonus/pacospo_web.pdf 38.45 MB
bonus/top_image_3.jpg 417.42 KB
bonus/twitter_1500_500_a.png 1.08 MB
bonus/twitter_1500_500_b.png 1.20 MB
bonus/twitter_400_400_a.png 202.14 KB
bonus/twitter_400_400_b.png 200.52 KB
crack/kDays.dll 6.50 KB
crack/SiglusEngine.exe 8.30 MB
license/1/LICENSE.txt 9.60 KB
license/2/LICENSE.txt 9.60 KB
license/license.txt 435.00 B
Start.exe 154.00 KB
StartData/Config.exe 491.00 KB
StartData/GameData/bgm/BGM01.nwa 12.35 MB
StartData/GameData/bgm/BGM02.nwa 16.97 MB
StartData/GameData/bgm/BGM03.nwa 26.18 MB
StartData/GameData/bgm/BGM04.nwa 12.72 MB
StartData/GameData/bgm/BGM05.nwa 8.82 MB
StartData/GameData/bgm/BGM06.nwa 19.44 MB
StartData/GameData/bgm/BGM07.nwa 19.26 MB
StartData/GameData/bgm/BGM08.nwa 10.45 MB
StartData/GameData/bgm/BGM09.nwa 13.41 MB
StartData/GameData/bgm/BGM10.nwa 19.37 MB
StartData/GameData/bgm/BGM11.nwa 5.26 MB
StartData/GameData/bgm/BGM50.nwa 17.64 MB
StartData/GameData/bgm/BGM60.nwa 5.83 MB
StartData/GameData/bgm/BGM99.nwa 8.39 MB
StartData/GameData/dat/font01.ttf 2.44 MB
StartData/GameData/dat/font02.ttf 1.83 MB
StartData/GameData/G00/B301sbf.g00 2.46 MB
StartData/GameData/G00/B301sbn.g00 2.62 MB
StartData/GameData/G00/B301wbf.g00 2.44 MB
StartData/GameData/G00/B301wbn.g00 2.60 MB
StartData/GameData/G00/BG101s.g00 4.16 MB
StartData/GameData/G00/BG101se.g00 3.92 MB
StartData/GameData/G00/BG101se_00.g00 3.27 MB
StartData/GameData/G00/BG101se_01.g00 3.14 MB
StartData/GameData/G00/BG101se_02.g00 3.41 MB
StartData/GameData/G00/BG101se_03.g00 3.25 MB
StartData/GameData/G00/BG101sn.g00 3.61 MB
StartData/GameData/G00/BG101sn_00.g00 2.52 MB
StartData/GameData/G00/BG101sn_01.g00 2.45 MB
StartData/GameData/G00/BG101sn_02.g00 4.00 MB
StartData/GameData/G00/BG101sn_03.g00 3.90 MB
StartData/GameData/G00/BG101s_00.g00 3.42 MB
StartData/GameData/G00/BG101s_01.g00 3.10 MB
StartData/GameData/G00/BG101s_02.g00 4.05 MB
StartData/GameData/G00/BG101s_03.g00 3.83 MB
StartData/GameData/G00/BG101w.g00 3.63 MB
StartData/GameData/G00/BG101we.g00 3.88 MB
StartData/GameData/G00/BG101we_00.g00 3.50 MB
StartData/GameData/G00/BG101we_01.g00 3.14 MB
StartData/GameData/G00/BG101we_02.g00 3.17 MB
StartData/GameData/G00/BG101we_03.g00 2.97 MB
StartData/GameData/G00/BG101wn.g00 3.59 MB
StartData/GameData/G00/BG101wn_00.g00 2.24 MB
StartData/GameData/G00/BG101wn_01.g00 2.68 MB
StartData/GameData/G00/BG101wn_02.g00 4.00 MB
StartData/GameData/G00/BG101wn_03.g00 3.90 MB
StartData/GameData/G00/BG101w_00.g00 2.64 MB
StartData/GameData/G00/BG101w_01.g00 2.77 MB
StartData/GameData/G00/BG101w_02.g00 3.52 MB
StartData/GameData/G00/BG101w_03.g00 3.30 MB
StartData/GameData/G00/BG102.g00 4.14 MB
StartData/GameData/G00/BG102c.g00 4.12 MB
StartData/GameData/G00/BG102ce.g00 3.98 MB
StartData/GameData/G00/BG102cn.g00 3.49 MB
StartData/GameData/G00/BG102cnn.g00 1.50 MB
StartData/GameData/G00/BG102e.g00 4.05 MB
StartData/GameData/G00/BG102n.g00 3.53 MB
StartData/GameData/G00/BG102nn.g00 1.62 MB
StartData/GameData/G00/BG103.g00 3.95 MB
StartData/GameData/G00/BG103e.g00 3.60 MB
StartData/GameData/G00/BG103n.g00 3.00 MB
StartData/GameData/G00/BG104.g00 3.44 MB
StartData/GameData/G00/BG104e.g00 3.01 MB
StartData/GameData/G00/BG105.g00 3.94 MB
StartData/GameData/G00/BG105e.g00 3.72 MB
StartData/GameData/G00/BG105n.g00 3.58 MB
StartData/GameData/G00/BG106.g00 4.76 MB
StartData/GameData/G00/BG107.g00 2.90 MB
StartData/GameData/G00/BG108.g00 4.57 MB
StartData/GameData/G00/BG108e.g00 3.56 MB
StartData/GameData/G00/BG108n.g00 4.68 MB
StartData/GameData/G00/BG109.g00 3.35 MB
StartData/GameData/G00/BG109e.g00 3.19 MB
StartData/GameData/G00/BG110.g00 3.50 MB
StartData/GameData/G00/BG110e.g00 3.72 MB
StartData/GameData/G00/BG110e_00.g00 3.25 MB
StartData/GameData/G00/BG110e_01.g00 3.76 MB
StartData/GameData/G00/BG110e_02.g00 2.35 MB
StartData/GameData/G00/BG110e_03.g00 3.02 MB
StartData/GameData/G00/BG110_00.g00 3.20 MB
StartData/GameData/G00/BG110_01.g00 3.33 MB
StartData/GameData/G00/BG110_02.g00 3.21 MB
StartData/GameData/G00/BG110_03.g00 2.96 MB
StartData/GameData/G00/BG111.g00 3.19 MB
StartData/GameData/G00/BG111e.g00 3.15 MB
StartData/GameData/G00/BG201.g00 3.68 MB
StartData/GameData/G00/BG202.g00 2.38 MB
StartData/GameData/G00/BG301.g00 2.46 MB
StartData/GameData/G00/BG301s.g00 2.46 MB
StartData/GameData/G00/BG301sbf.g00 2.46 MB
StartData/GameData/G00/BG301sbn.g00 2.62 MB
StartData/GameData/G00/BG301se.g00 3.92 MB
StartData/GameData/G00/BG301sn.g00 1.47 MB
StartData/GameData/G00/BG301w.g00 2.44 MB
StartData/GameData/G00/BG301wbf.g00 2.44 MB
StartData/GameData/G00/BG301wbn.g00 2.60 MB
StartData/GameData/G00/BG301we.g00 2.47 MB
StartData/GameData/G00/BG301wn.g00 1.00 MB
StartData/GameData/G00/BG_CUTIN01.g00 839.66 KB
StartData/GameData/G00/BG_CUTIN02.g00 1.36 MB
StartData/GameData/G00/BG_CUTIN02b.g00 935.25 KB
StartData/GameData/G00/BG_CUTIN03.g00 806.41 KB
StartData/GameData/G00/BG_CUTIN04.g00 2.02 MB
StartData/GameData/G00/BG_CUTIN05.g00 1.90 MB
StartData/GameData/G00/BG_CUTIN06.g00 1.93 MB
StartData/GameData/G00/BG_CUTIN07.g00 1.80 MB
StartData/GameData/G00/BG_CUTIN08.g00 1.06 MB
StartData/GameData/G00/BG_CUTIN09.g00 923.90 KB
StartData/GameData/G00/bs_nz01_11_full.g00 1.36 MB
StartData/GameData/G00/bs_nz10_01B.g00 1.11 MB
StartData/GameData/G00/bs_nz10_02B.g00 1.17 MB
StartData/GameData/G00/bs_nz10_03B.g00 1.12 MB
StartData/GameData/G00/bs_nz10_04B.g00 1.04 MB
StartData/GameData/G00/bs_nz10_90B.g00 949.67 KB
StartData/GameData/G00/bs_nz10_face.g00 1.17 MB
StartData/GameData/G00/bs_nz10_face2.g00 46.97 KB
StartData/GameData/G00/bs_nz1x_HH.g00 22.56 KB
StartData/GameData/G00/bs_sk01_1801_full.g00 1.45 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_01B.g00 1.03 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_02B.g00 1.16 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_03B.g00 966.75 KB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_04B.g00 1.00 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_05B.g00 1.08 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_90B.g00 896.74 KB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_face.g00 2.93 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_face2.g00 146.91 KB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_ht.g00 198.83 KB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_ht01.g00 3.13 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_ht02.g00 3.02 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk10_htud.g00 809.39 KB
StartData/GameData/G00/bs_sk11_01B.g00 1.02 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk11_02B.g00 1.14 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk11_03B.g00 945.60 KB
StartData/GameData/G00/bs_sk11_04B.g00 0.98 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk11_05B.g00 1.06 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk11_90B.g00 878.20 KB
StartData/GameData/G00/bs_sk11_face.g00 2.93 MB
StartData/GameData/G00/bs_sk11_face2.g00 146.91 KB
StartData/GameData/G00/bs_sk1x_HH.g00 13.86 KB
StartData/GameData/G00/bu_nz10_01B.g00 1.56 MB
StartData/GameData/G00/bu_nz10_02B.g00 1.53 MB
StartData/GameData/G00/bu_nz10_03B.g00 1.67 MB
StartData/GameData/G00/bu_nz10_04B.g00 1.49 MB
StartData/GameData/G00/bu_nz10_90B.g00 1.32 MB
StartData/GameData/G00/bu_nz10_face.g00 2.50 MB
StartData/GameData/G00/bu_nz10_face2.g00 96.89 KB
StartData/GameData/G00/bu_nz1x_HH.g00 66.07 KB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_01B.g00 1.66 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_02B.g00 1.75 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_03B.g00 1.60 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_04B.g00 1.70 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_05B.g00 1.92 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_06b.g00 1.46 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_90B.g00 1.47 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_face.g00 7.39 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_face2.g00 368.69 KB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_ht.g00 478.90 KB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_ht01.g00 7.66 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_ht02.g00 7.42 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk10_htud.g00 1.66 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk11_01B.g00 1.66 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk11_02B.g00 1.73 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk11_03B.g00 1.59 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk11_04B.g00 1.69 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk11_05B.g00 1.91 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk11_06B.g00 1.53 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk11_90B.g00 1.46 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk11_face.g00 7.39 MB
StartData/GameData/G00/bu_sk11_face2.g00 368.69 KB
StartData/GameData/G00/bu_sk1x_HH.g00 38.35 KB
StartData/GameData/G00/b_BG101s.g00 2.89 MB
StartData/GameData/G00/b_BG101se.g00 2.49 MB
StartData/GameData/G00/b_BG101sn.g00 2.20 MB
StartData/GameData/G00/b_BG101w.g00 2.40 MB
StartData/GameData/G00/b_BG101we.g00 2.47 MB
StartData/GameData/G00/b_BG101wn.g00 2.16 MB
StartData/GameData/G00/b_BG102.g00 2.80 MB
StartData/GameData/G00/b_BG102c.g00 2.52 MB
StartData/GameData/G00/b_BG102ce.g00 2.70 MB
StartData/GameData/G00/b_BG102cn.g00 2.37 MB
StartData/GameData/G00/b_BG102cnn.g00 1.11 MB
StartData/GameData/G00/b_BG102e.g00 2.97 MB
StartData/GameData/G00/b_BG102n.g00 2.66 MB
StartData/GameData/G00/b_BG102nn.g00 1.29 MB
StartData/GameData/G00/b_BG103.g00 2.88 MB
StartData/GameData/G00/b_BG103e.g00 2.39 MB
StartData/GameData/G00/b_BG103n.g00 1.74 MB
StartData/GameData/G00/b_BG104.g00 1.65 MB
StartData/GameData/G00/b_BG104e.g00 1.80 MB
StartData/GameData/G00/b_BG105.g00 2.65 MB
StartData/GameData/G00/b_BG105e.g00 2.58 MB
StartData/GameData/G00/b_BG105n.g00 2.42 MB
StartData/GameData/G00/b_BG106.g00 3.73 MB
StartData/GameData/G00/b_BG107.g00 1.69 MB
StartData/GameData/G00/b_BG108.g00 3.17 MB
StartData/GameData/G00/b_BG108e.g00 2.72 MB
StartData/GameData/G00/b_BG108n.g00 3.04 MB
StartData/GameData/G00/b_BG109.g00 1.92 MB
StartData/GameData/G00/b_BG109e.g00 1.81 MB
StartData/GameData/G00/b_BG110.g00 2.29 MB
StartData/GameData/G00/b_BG110e.g00 2.49 MB
StartData/GameData/G00/b_BG111.g00 1.96 MB
StartData/GameData/G00/b_BG111e.g00 1.70 MB
StartData/GameData/G00/b_BG201.g00 2.23 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_BASE___000.g00 2.58 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_BASE___001.g00 2.59 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_BASE___002.g00 2.59 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_BASE___003.g00 2.59 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_BASE___004.g00 2.59 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_BASE___005.g00 2.59 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_BASE___006.g00 2.59 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_BASE___007.g00 2.59 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_BASE___008.g00 2.59 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_FACE.g00 1.53 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK01_FACE2.g00 60.80 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK02_BASE___000.g00 3.32 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK02_BASE___001.g00 3.32 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK02_BASE___002.g00 3.27 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK02_BASE___003.g00 3.27 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK02_FACE.g00 1.14 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK02_FACE2.g00 64.74 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK02_gion.g00 68.12 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK03_base.g00 2.59 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK03_cuton.g00 2.49 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK03_ex.g00 43.88 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK03_face.g00 1.14 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK03_face2.g00 67.97 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK03_gion.g00 151.41 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_BASE___000.g00 2.42 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_BASE___001.g00 2.42 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_BASE___002.g00 2.43 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_BASE___003.g00 2.42 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_BASE___004.g00 2.45 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_BASE___005.g00 2.47 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_BASE___006.g00 2.46 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_BASE___007.g00 2.46 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_BASE___008.g00 2.46 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_FACE.g00 1.54 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_FACE2.g00 255.98 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK04_gion.g00 1.00 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK05_base___000.g00 2.16 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK05_base___001.g00 2.16 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK05_base___002.g00 2.22 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK05_EX.g00 14.54 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK05_face.g00 399.10 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK05_gion.g00 322.00 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK07_01.g00 2.10 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK07_02.g00 2.10 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK07_03.g00 2.08 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK07_04.g00 2.12 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK07_05.g00 2.11 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK07_06.g00 2.10 MB
StartData/GameData/G00/cg_pk07_gion.g00 211.47 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK08_BASE___000.g00 2.36 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK08_BASE___001.g00 2.35 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK08_BASE___002.g00 2.37 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK08_BASE___003.g00 2.40 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK08_BASE___004.g00 2.40 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK08_FACE.g00 1.81 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK08_FACE2.g00 140.29 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK08_gion.g00 730.72 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK09_BASE___000.g00 2.52 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK09_BASE___001.g00 2.46 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK09_BASE___002.g00 2.42 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK09_BASE___003.g00 2.43 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK09_BASE___004.g00 2.55 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK09_BASE___005.g00 2.54 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK09_FACE.g00 957.33 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK09_FACE2.g00 108.64 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK09_gion.g00 397.22 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK10_BASE___000.g00 2.47 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK10_BASE___001.g00 2.51 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK10_BASE___002.g00 2.58 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK10_BASE___003.g00 2.61 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK10_EX.g00 3.56 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK10_FACE.g00 8.18 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK10_FACE2.g00 3.50 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK10_gion.g00 829.19 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___000.g00 2.27 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___001.g00 2.30 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___002.g00 2.28 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___003.g00 2.36 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___004.g00 2.33 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___005.g00 2.35 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___006.g00 2.34 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___007.g00 2.45 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___008.g00 2.44 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___009.g00 2.45 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___010.g00 2.45 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___011.g00 2.35 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___012.g00 2.36 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_BASE___013.g00 2.36 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_EX.g00 1.71 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_EX2.g00 162.33 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_FACE.g00 4.98 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_FACE2.g00 1.13 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK11_gion.g00 919.43 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK12_BASE___000.g00 3.15 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK12_BASE___001.g00 3.06 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK12_BASE___002.g00 3.17 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK12_BASE___003.g00 3.15 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK12_FACE.g00 18.81 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK12_gion.g00 527.61 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK13_BASE___000.g00 3.28 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK13_BASE___001.g00 3.28 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK13_BASE___002.g00 3.31 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK13_FACE.g00 2.30 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK13_FACE2.g00 220.93 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK13_gion.g00 622.89 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK14_BASE.g00 7.23 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK14_BASE___000.g00 2.01 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK14_BASE___001.g00 2.05 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK14_EX.g00 2.02 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK14_FACE.g00 2.92 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK14_FACE2.g00 175.35 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK14_gion.g00 346.53 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK15_BASE___000.g00 2.55 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK15_BASE___001.g00 2.52 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK15_BASE___002.g00 2.54 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK15_BASE___003.g00 2.60 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK15_BASE___004.g00 2.63 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK15_FACE.g00 28.45 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK15_FACE2.g00 3.07 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK15_gion.g00 787.17 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK16_BASE.g00 4.42 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK16_EX.g00 9.53 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK16_EX2.g00 1.42 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK16_FACE.g00 6.57 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK16_FACE2.g00 570.04 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK16_gion.g00 559.21 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_BASE___000.g00 2.62 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_BASE___001.g00 2.71 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_BASE___002.g00 2.72 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_BASE___003.g00 2.69 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_BASE___004.g00 2.75 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_BASE___005.g00 2.72 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_BASE___006.g00 2.78 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_BASE___007.g00 2.73 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_EX.g00 334.30 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_EX2.g00 66.96 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_FACE.g00 1.26 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_FACE2.g00 114.59 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK17_gion.g00 1.20 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_BASE___000.g00 2.98 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_BASE___001.g00 2.99 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_BASE___002.g00 3.02 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_BASE___003.g00 3.04 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_BASE___004.g00 3.03 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_BASE___005.g00 3.02 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_BASE___006.g00 3.03 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_BASE___007.g00 3.01 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_FACE.g00 1.29 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_FACE2.g00 115.95 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK18_gion.g00 594.16 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___000.g00 3.05 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___001.g00 2.94 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___002.g00 2.99 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___003.g00 3.03 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___004.g00 3.07 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___005.g00 2.99 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___006.g00 3.01 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___007.g00 3.04 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___008.g00 3.13 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___009.g00 3.00 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_BASE___010.g00 3.08 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_EX.g00 1.55 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_EX2.g00 157.42 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_EX3.g00 1.91 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_EX4.g00 1.62 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_FACE.g00 1.43 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_FACE2.g00 143.59 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK19_gion.g00 1.36 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK20_BASE___000.g00 1.99 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK20_BASE___001.g00 1.97 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK20_BASE___002.g00 2.22 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK20_BASE___003.g00 2.11 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK20_FACE.g00 1.71 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK20_FACE2.g00 1.02 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK20_gion.g00 950.85 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK21_0101.g00 3.79 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK22_BASE___000.g00 2.23 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK22_BASE___001.g00 2.36 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK22_BASE___002.g00 2.40 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK22_BASE___003.g00 2.43 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK22_BASE___004.g00 2.37 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK22_FACE.g00 3.27 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK22_FACE2.g00 186.43 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK22_gion.g00 1.18 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK31_BASE___000.g00 3.30 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK31_BASE___001.g00 3.28 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK31_BASE___002.g00 3.26 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK31_BASE___003.g00 3.24 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK31_FACE.g00 1.00 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK31_FACE2.g00 41.35 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK31_gion.g00 154.53 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_BASE___000.g00 2.63 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_BASE___001.g00 2.63 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_BASE___002.g00 2.63 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_BASE___003.g00 2.63 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_BASE___004.g00 2.63 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_BASE___005.g00 2.63 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_BASE___006.g00 2.63 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_BASE___007.g00 2.63 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_BASE___008.g00 2.63 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_FACE.g00 1.24 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK51_FACE2.g00 53.57 KB
StartData/GameData/G00/CG_PK54_BASE.g00 7.18 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK54_BASE___000.g00 2.27 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK54_BASE___001.g00 2.28 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK54_FACE.g00 1.10 MB
StartData/GameData/G00/CG_PK54_FACE2.g00 315.35 KB
StartData/GameData/G00/ef_con_line01.g00 2.40 MB
StartData/GameData/G00/ef_con_line02.g00 2.38 MB
StartData/GameData/G00/th_pk01.g00 221.01 KB
StartData/GameData/G00/th_pk02.g00 254.09 KB
StartData/GameData/G00/th_pk03.g00 216.76 KB
StartData/GameData/G00/th_pk04.g00 222.56 KB
StartData/GameData/G00/th_pk05.g00 227.20 KB
StartData/GameData/G00/th_pk07.g00 193.18 KB
StartData/GameData/G00/th_pk08.g00 210.46 KB
StartData/GameData/G00/th_pk09.g00 221.76 KB
StartData/GameData/G00/th_pk10.g00 178.93 KB
StartData/GameData/G00/th_pk11.g00 221.94 KB
StartData/GameData/G00/th_pk12.g00 254.05 KB
StartData/GameData/G00/th_pk13.g00 268.68 KB
StartData/GameData/G00/th_pk14.g00 216.74 KB
StartData/GameData/G00/th_pk15.g00 200.08 KB
StartData/GameData/G00/th_pk16.g00 235.86 KB
StartData/GameData/G00/th_pk17.g00 214.44 KB
StartData/GameData/G00/th_pk18.g00 247.53 KB
StartData/GameData/G00/th_pk19.g00 228.72 KB
StartData/GameData/G00/th_pk20.g00 156.48 KB
StartData/GameData/G00/th_pk21.g00 275.08 KB
StartData/GameData/G00/th_pk22.g00 193.32 KB
StartData/GameData/G00/th_pk31.g00 261.21 KB
StartData/GameData/G00/th_pk54.g00 220.10 KB
StartData/GameData/G00/th_pk99.g00 208.74 KB
StartData/GameData/G00/_black.g00 268.96 KB
StartData/GameData/G00/_cgm_num.g00 3.26 KB
StartData/GameData/G00/_cgm_num1.g00 5.85 KB
StartData/GameData/G00/_cgm_num2.g00 5.85 KB
StartData/GameData/G00/_cgm_num_base.g00 27.82 KB
StartData/GameData/G00/_CGM_R_NOW.g00 282.00 B
StartData/GameData/G00/_cgm_sel_base.g00 0.99 MB
StartData/GameData/G00/_cgm_th_base.g00 217.63 KB
StartData/GameData/G00/_config_num.g00 2.96 KB
StartData/GameData/G00/_config_reset.g00 13.58 KB
StartData/GameData/G00/_config_sound_base.g00 3.83 MB
StartData/GameData/G00/_CONFIG_SYS_bar.g00 2.27 KB
StartData/GameData/G00/_config_sys_base.g00 3.70 MB
StartData/GameData/G00/_CONFIG_SYS_window.g00 13.67 KB
StartData/GameData/G00/_CONFIG_VOICE_00.g00 433.12 KB
StartData/GameData/G00/_CONFIG_VOICE_01.g00 447.97 KB
StartData/GameData/G00/_CONFIG_VOICE_base.g00 3.62 MB
StartData/GameData/G00/_CONFIG_VOICE_CB.g00 127.00 B
StartData/GameData/G00/_CONFIG_VOICE_CB00.g00 67.24 KB
StartData/GameData/G00/_CONFIG_VOICE_CB01.g00 69.65 KB
StartData/GameData/G00/_cw_chk.g00 11.37 KB
StartData/GameData/G00/_cw_EXIT.g00 276.12 KB
StartData/GameData/G00/_cw_LOAD.g00 275.85 KB
StartData/GameData/G00/_cw_no.g00 161.61 KB
StartData/GameData/G00/_cw_SAVE.g00 276.04 KB
StartData/GameData/G00/_cw_title.g00 552.59 KB
StartData/GameData/G00/_cw_yes.g00 163.94 KB
StartData/GameData/G00/_ef_mask00.g00 586.69 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c01_24.g00 427.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c01_30.g00 589.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c01_48.g00 744.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c01_AN.g00 1.08 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c01_FI.g00 744.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c01_SE.g00 0.98 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c01_TS.g00 0.98 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c01_YS.g00 914.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c02_24.g00 489.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c02_30.g00 632.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c02_48.g00 1,000.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c02_AN.g00 1.47 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c02_FI.g00 1,000.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c02_SE.g00 1.02 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c02_TS.g00 1.02 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c02_YS.g00 1.07 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c03_24.g00 482.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c03_30.g00 633.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c03_48.g00 1.06 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c03_AN.g00 1.50 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c03_FI.g00 1.06 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c03_SE.g00 1.02 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c03_TS.g00 1.12 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c03_YS.g00 1.12 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c04_24.g00 751.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_c04_30.g00 1.06 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c04_48.g00 1.98 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c04_AN.g00 1.38 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c04_FI.g00 1.98 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c04_SE.g00 1.29 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c04_TS.g00 1.12 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c04_YS.g00 1.45 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c05_AN.g00 2.05 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c05_SE.g00 1.93 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_c05_TS.g00 1.80 KB
StartData/GameData/G00/_exmoji_heart.g00 787.00 B
StartData/GameData/G00/_exmoji_heart2.g00 382.00 B
StartData/GameData/G00/_eye.g00 3.05 MB
StartData/GameData/G00/_fk_00.g00 389.09 KB
StartData/GameData/G00/_fk_00_01.g00 568.30 KB
StartData/GameData/G00/_fk_00_02.g00 691.03 KB
StartData/GameData/G00/_fk_01.g00 358.79 KB
StartData/GameData/G00/_fk_01_01.g00 616.57 KB
StartData/GameData/G00/_fk_01_02.g00 589.43 KB
StartData/GameData/G00/_fk_02.g00 545.29 KB
StartData/GameData/G00/_fk_03.g00 721.10 KB
StartData/GameData/G00/_fk_04.g00 351.29 KB
StartData/GameData/G00/_fk_04_01.g00 526.07 KB
StartData/GameData/G00/_fk_04_02.g00 533.58 KB
StartData/GameData/G00/_fk_05.g00 489.23 KB
StartData/GameData/G00/_gal_btn_cg.g00 142.69 KB
StartData/GameData/G00/_gal_btn_mus.g00 144.18 KB
StartData/GameData/G00/_gal_btn_scn.g00 143.66 KB
StartData/GameData/G00/_gal_btn_stop.g00 26.68 KB
StartData/GameData/G00/_GAL_CG_BASE.g00 1.06 MB
StartData/GameData/G00/_GAL_MUS_BASE.g00 1.06 MB
StartData/GameData/G00/_GAL_SCN_BASE.g00 1.06 MB
StartData/GameData/G00/_load_base.g00 3.61 MB
StartData/GameData/G00/_load_data.g00 290.93 KB
StartData/GameData/G00/_logo.g00 292.20 KB
StartData/GameData/G00/_log_back.g00 169.47 KB
StartData/GameData/G00/_log_base.g00 3.62 MB
StartData/GameData/G00/_log_koe.g00 4.33 KB
StartData/GameData/G00/_log_load.g00 9.63 KB
StartData/GameData/G00/_log_pgdn.g00 12.03 KB
StartData/GameData/G00/_log_pgup.g00 11.94 KB
StartData/GameData/G00/_log_sld.g00 1.01 KB
StartData/GameData/G00/_mm_00base.g00 2.58 MB
StartData/GameData/G00/_mm_00title.g00 588.14 KB
StartData/GameData/G00/_mm_01start.g00 79.67 KB
StartData/GameData/G00/_mm_02LOAD.g00 48.77 KB
StartData/GameData/G00/_mm_03GALLERY.g00 57.35 KB
StartData/GameData/G00/_mm_04CONFIG.g00 60.53 KB
StartData/GameData/G00/_mm_05EXIT.g00 77.22 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0000.g00 200.98 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0001.g00 42.30 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0002.g00 117.11 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0003.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0004.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0005.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0006.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0007.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0008.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0009.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0010.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0011.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0012.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0013.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0014.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0015.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0016.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0017.g00 20.11 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0018.g00 48.80 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0019.g00 117.84 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0020.g00 44.51 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0021.g00 323.07 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0022.g00 70.16 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0023.g00 18.99 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0024.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0025.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0026.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0027.g00 375.23 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0028.g00 220.23 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0029.g00 400.50 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0030.g00 47.35 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0031.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0032.g00 20.77 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0033.g00 19.16 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0034.g00 22.34 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0035.g00 19.46 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0036.g00 22.29 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0037.g00 20.97 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0038.g00 21.04 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0039.g00 20.84 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0040.g00 22.52 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0041.g00 20.96 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0042.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0043.g00 19.60 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0044.g00 19.47 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0045.g00 219.27 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0046.g00 283.41 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0047.g00 305.06 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0048.g00 295.41 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0049.g00 212.19 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0050.g00 217.21 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0051.g00 261.59 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0052.g00 178.62 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0053.g00 287.88 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0054.g00 242.12 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0055.g00 329.99 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0056.g00 294.02 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0057.g00 278.47 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0058.g00 236.41 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0059.g00 286.11 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0060.g00 301.83 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0061.g00 270.18 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0062.g00 241.96 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0063.g00 286.31 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0064.g00 242.47 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0065.g00 190.08 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0066.g00 227.10 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0067.g00 259.92 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0068.g00 289.18 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0069.g00 200.34 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0070.g00 241.00 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0071.g00 263.20 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0072.g00 307.43 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0073.g00 211.29 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0074.g00 247.90 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0075.g00 257.49 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0076.g00 223.21 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0077.g00 219.44 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0078.g00 216.35 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0079.g00 240.53 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0080.g00 266.65 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0081.g00 178.36 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0082.g00 187.50 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0083.g00 277.70 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0084.g00 239.97 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0085.g00 218.23 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0086.g00 121.54 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0087.g00 255.85 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0088.g00 218.45 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0089.g00 179.74 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0090.g00 198.41 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0091.g00 156.64 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0092.g00 168.43 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0093.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0094.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0095.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0096.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0097.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0098.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0099.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0100.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0101.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0102.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0103.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0104.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0105.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0106.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0107.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0108.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0109.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0110.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0111.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0112.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0113.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0114.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0115.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0116.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0117.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0118.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0119.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0120.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0121.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0122.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0123.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0124.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0125.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0126.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0127.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0128.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0129.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0130.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0131.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0132.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0133.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0134.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0135.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0136.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0137.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0138.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0139.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0140.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0141.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0142.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0143.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0144.g00 36.35 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0145.g00 143.04 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0146.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0147.g00 32.90 KB
StartData/GameData/G00/_moji_AN48_0148.g00 233.68 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0000.g00 195.30 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0001.g00 42.57 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0002.g00 123.46 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0003.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0004.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0005.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0006.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0007.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0008.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0009.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0010.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0011.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0012.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0013.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0014.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0015.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0016.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0017.g00 20.00 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0018.g00 43.68 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0019.g00 117.94 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0020.g00 35.14 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0021.g00 296.15 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0022.g00 64.69 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0023.g00 18.88 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0024.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0025.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0026.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0027.g00 370.56 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0028.g00 222.87 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0029.g00 350.57 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0030.g00 45.41 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0031.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0032.g00 20.72 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0033.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0034.g00 22.27 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0035.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0036.g00 22.40 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0037.g00 20.93 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0038.g00 21.07 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0039.g00 20.61 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0040.g00 20.96 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0041.g00 19.40 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0042.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0043.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0044.g00 19.44 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0045.g00 210.98 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0046.g00 270.35 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0047.g00 305.44 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0048.g00 293.13 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0049.g00 214.79 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0050.g00 216.77 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0051.g00 256.22 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0052.g00 180.47 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0053.g00 285.87 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0054.g00 241.31 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0055.g00 323.91 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0056.g00 286.86 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0057.g00 275.84 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0058.g00 234.28 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0059.g00 289.82 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0060.g00 295.15 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0061.g00 264.71 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0062.g00 242.53 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0063.g00 284.11 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0064.g00 242.39 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0065.g00 191.67 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0066.g00 227.35 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0067.g00 258.85 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0068.g00 291.43 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0069.g00 201.04 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0070.g00 242.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0071.g00 261.68 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0072.g00 304.86 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0073.g00 212.16 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0074.g00 248.22 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0075.g00 257.23 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0076.g00 218.93 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0077.g00 218.33 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0078.g00 219.80 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0079.g00 238.13 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0080.g00 265.37 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0081.g00 175.78 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0082.g00 187.39 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0083.g00 279.22 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0084.g00 238.06 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0085.g00 218.03 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0086.g00 124.16 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0087.g00 257.87 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0088.g00 221.65 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0089.g00 180.96 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0090.g00 199.50 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0091.g00 160.32 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0092.g00 168.32 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0093.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0094.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0095.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0096.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0097.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0098.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0099.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0100.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0101.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0102.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0103.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0104.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0105.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0106.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0107.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0108.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0109.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0110.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0111.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0112.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0113.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0114.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0115.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0116.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0117.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0118.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0119.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0120.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0121.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0122.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0123.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0124.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0125.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0126.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0127.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0128.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0129.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0130.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0131.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0132.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0133.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0134.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0135.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0136.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0137.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0138.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0139.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0140.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0141.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0142.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0143.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0144.g00 19.40 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0145.g00 66.98 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0146.g00 18.05 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0147.g00 31.57 KB
StartData/GameData/G00/_moji_SE48_0148.g00 224.09 KB
StartData/GameData/G00/_mus_01.g00 31.75 KB
StartData/GameData/G00/_mus_02.g00 27.02 KB
StartData/GameData/G00/_mus_03.g00 30.68 KB
StartData/GameData/G00/_mus_04.g00 21.33 KB
StartData/GameData/G00/_mus_05.g00 32.93 KB
StartData/GameData/G00/_mus_06.g00 33.88 KB
StartData/GameData/G00/_mus_07.g00 39.43 KB
StartData/GameData/G00/_mus_08.g00 27.18 KB
StartData/GameData/G00/_mus_09.g00 33.40 KB
StartData/GameData/G00/_mus_10.g00 30.18 KB
StartData/GameData/G00/_mus_11.g00 43.79 KB
StartData/GameData/G00/_mus_12.g00 38.39 KB
StartData/GameData/G00/_mus_13.g00 36.70 KB
StartData/GameData/G00/_mus_bg.g00 14.58 MB
StartData/GameData/G00/_mw00_base.g00 371.90 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_auto.g00 9.63 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_back.g00 8.91 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_base.g00 371.92 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_close.g00 2.07 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_config.g00 11.76 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_lock.g00 3.89 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_log.g00 7.97 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_next.g00 10.35 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_ql.g00 11.46 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_qs.g00 12.69 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_save.g00 8.50 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_sel.g00 23.91 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_skip.g00 8.97 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_star.g00 11.50 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_twitter.g00 2.99 KB
StartData/GameData/G00/_mw01_voice.g00 3.06 KB
StartData/GameData/G00/_mw_base.g00 151.00 B
StartData/GameData/G00/_page2_01.g00 11.54 KB
StartData/GameData/G00/_page2_02.g00 12.39 KB
StartData/GameData/G00/_page2_03.g00 12.83 KB
StartData/GameData/G00/_page2_04.g00 12.17 KB
StartData/GameData/G00/_page2_05.g00 12.85 KB
StartData/GameData/G00/_page2_06.g00 13.01 KB
StartData/GameData/G00/_page2_07.g00 12.17 KB
StartData/GameData/G00/_page2_08.g00 13.04 KB
StartData/GameData/G00/_page2_09.g00 12.93 KB
StartData/GameData/G00/_page2_10.g00 13.24 KB
StartData/GameData/G00/_page_01.g00 11.53 KB
StartData/GameData/G00/_page_02.g00 12.38 KB
StartData/GameData/G00/_page_03.g00 12.82 KB
StartData/GameData/G00/_page_04.g00 12.16 KB
StartData/GameData/G00/_page_05.g00 12.83 KB
StartData/GameData/G00/_page_06.g00 12.99 KB
StartData/GameData/G00/_page_07.g00 12.16 KB
StartData/GameData/G00/_page_08.g00 13.03 KB
StartData/GameData/G00/_page_09.g00 12.92 KB
StartData/GameData/G00/_page_10.g00 13.22 KB
StartData/GameData/G00/_save_01REV.g00 14.75 KB
StartData/GameData/G00/_save_02NEXT.g00 14.66 KB
StartData/GameData/G00/_save_03back.g00 16.45 KB
StartData/GameData/G00/_save_base.g00 3.61 MB
StartData/GameData/G00/_save_data.g00 255.55 KB
StartData/GameData/G00/_sys_00base.g00 3.72 MB
StartData/GameData/G00/_sys_00menu.g00 5.10 KB
StartData/GameData/G00/_sys_01save.g00 170.89 KB
StartData/GameData/G00/_sys_02load.g00 171.38 KB
StartData/GameData/G00/_sys_03backlog.g00 165.95 KB
StartData/GameData/G00/_sys_04config.g00 172.00 KB
StartData/GameData/G00/_sys_05hide.g00 162.69 KB
StartData/GameData/G00/_sys_06auto.g00 197.68 KB
StartData/GameData/G00/_sys_07skip.g00 194.84 KB
StartData/GameData/G00/_sys_08scene.g00 171.50 KB
StartData/GameData/G00/_sys_08title.g00 169.57 KB
StartData/GameData/G00/_sys_09exit.g00 162.03 KB
StartData/GameData/G00/_sys_10back.g00 164.78 KB
StartData/GameData/G00/_sys_back.g00 185.64 KB
StartData/GameData/G00/_sys_btn_sound.g00 126.19 KB
StartData/GameData/G00/_sys_btn_system.g00 129.03 KB
StartData/GameData/G00/_sys_btn_voice.g00 127.08 KB
StartData/GameData/G00/_SYS_CHK.g00 11.83 KB
StartData/GameData/G00/_sys_cursor.g00 3.68 KB
StartData/GameData/G00/_sys_NEXT.g00 11.38 KB
StartData/GameData/G00/_sys_next2.g00 11.38 KB
StartData/GameData/G00/_sys_REV.g00 12.38 KB
StartData/GameData/G00/_sys_rev2.g00 12.38 KB
StartData/GameData/G00/_sys_sld.g00 1.01 KB
StartData/GameData/G00/_SYS_SLD_BASE.g00 2.45 KB
StartData/GameData/G00/_sys_SL_new.g00 0.98 KB
StartData/GameData/G00/_WARNING.g00 4.26 MB
StartData/GameData/G00/_white.g00 268.96 KB
StartData/GameData/Gameexe.dat 9.92 KB
StartData/GameData/gan/ef_con_line01.gan 302.00 B
StartData/GameData/gan/ef_con_line02.gan 302.00 B
StartData/GameData/koe/z0001.ovk 18.31 MB
StartData/GameData/koe/z0002.ovk 19.18 MB
StartData/GameData/koe/z0003.ovk 7.80 MB
StartData/GameData/koe/z0004.ovk 9.45 MB
StartData/GameData/koe/z0005.ovk 7.05 MB
StartData/GameData/koe/z0006.ovk 18.30 MB
StartData/GameData/koe/z0007.ovk 2.22 MB
StartData/GameData/koe/z0008.ovk 8.70 MB
StartData/GameData/koe/z0009.ovk 22.13 MB
StartData/GameData/koe/z0010.ovk 7.55 MB
StartData/GameData/koe/z0011.ovk 23.59 MB
StartData/GameData/koe/z0012.ovk 27.53 MB
StartData/GameData/koe/z0013.ovk 6.21 MB
StartData/GameData/koe/z0014.ovk 23.11 MB
StartData/GameData/koe/z0015.ovk 34.50 MB
StartData/GameData/koe/z0016.ovk 26.31 MB
StartData/GameData/koe/z0017.ovk 45.49 MB
StartData/GameData/koe/z0018.ovk 4.77 MB
StartData/GameData/koe/z0019.ovk 7.71 MB
StartData/GameData/koe/z0020.ovk 32.64 MB
StartData/GameData/koe/z0021.ovk 5.31 MB
StartData/GameData/koe/z0022.ovk 6.05 MB
StartData/GameData/koe/z0023.ovk 28.17 MB
StartData/GameData/koe/z0024.ovk 1.72 MB
StartData/GameData/koe/z0025.ovk 52.46 MB
StartData/GameData/koe/z0026.ovk 26.32 MB
StartData/GameData/koe/z0027.ovk 48.59 MB
StartData/GameData/koe/z0028.ovk 11.21 MB
StartData/GameData/koe/z0029.ovk 22.58 MB
StartData/GameData/mov/ef_reco_black00.omv 761.27 KB
StartData/GameData/mov/ef_reco_white00.omv 756.40 KB
StartData/GameData/mov/op.wmv 178.66 MB
StartData/GameData/mov/sr.omv 46.61 MB
StartData/GameData/pkmn.ico 211.54 KB
StartData/GameData/Scene.pck 2.85 MB
StartData/GameData/SiglusEngine.exe 8.30 MB
StartData/GameData/wav/ARUKISARU.nwa 189.08 KB
StartData/GameData/wav/ARUKISARU_TOWN.nwa 204.51 KB
StartData/GameData/wav/BALL_ATARU.nwa 13.52 KB
StartData/GameData/wav/BALL_KOROGARU.nwa 157.38 KB
StartData/GameData/wav/BELT.nwa 113.71 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0101.nwa 378.54 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0102.nwa 340.96 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0103.nwa 359.89 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0104.nwa 407.91 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0105.nwa 492.21 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0106.nwa 537.83 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0201.nwa 439.22 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0202.nwa 493.22 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0203.nwa 411.31 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0204.nwa 441.72 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0205.nwa 464.45 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0206.nwa 464.45 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0301.nwa 469.00 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0302.nwa 488.84 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0303.nwa 531.88 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0304.nwa 483.09 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0305.nwa 537.73 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0306.nwa 519.48 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0401.nwa 444.51 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0402.nwa 410.29 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0403.nwa 515.72 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0404.nwa 638.70 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0405.nwa 512.60 KB
StartData/GameData/wav/BGV_NZ0406.nwa 508.28 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0101.nwa 239.10 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0102.nwa 360.05 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0103.nwa 369.29 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0104.nwa 479.49 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0105.nwa 500.31 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0106.nwa 466.65 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0201.nwa 402.18 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0202.nwa 515.04 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0203.nwa 508.86 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0204.nwa 472.90 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0205.nwa 590.29 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0206.nwa 432.20 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0301.nwa 525.97 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0302.nwa 667.64 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0303.nwa 576.61 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0304.nwa 647.90 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0305.nwa 581.11 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0306.nwa 593.35 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0401.nwa 652.00 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0402.nwa 449.87 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0403.nwa 460.05 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0404.nwa 712.89 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0405.nwa 528.84 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0406.nwa 578.19 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0501.nwa 400.59 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0502.nwa 721.76 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0503.nwa 568.06 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0504.nwa 483.86 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0505.nwa 752.90 KB
StartData/GameData/wav/BGV_SK0506.nwa 597.55 KB
StartData/GameData/wav/BOOK.nwa 90.03 KB
StartData/GameData/wav/BUSITSU_DOOR_CLOSE_S.nwa 49.75 KB
StartData/GameData/wav/BUSITSU_DOOR_KNOCK.nwa 183.01 KB
StartData/GameData/wav/BUSITSU_DOOR_KNOCK_S.nwa 162.99 KB
StartData/GameData/wav/BUSITSU_DOOR_OPEN_N.nwa 60.76 KB
StartData/GameData/wav/BUSITSU_DOOR_OPEN_S.nwa 78.58 KB
StartData/GameData/wav/CHAPA.nwa 134.34 KB
StartData/GameData/wav/DAKITSUKU.nwa 38.82 KB
StartData/GameData/wav/DOPYU.nwa 128.94 KB
StartData/GameData/wav/DORMITORY_DOOR_CLOSE_W.nwa 75.35 KB
StartData/GameData/wav/DORMITORY_DOOR_KNOCK.nwa 48.89 KB
StartData/GameData/wav/DORMITORY_DOOR_OPEN_S.nwa 42.89 KB
StartData/GameData/wav/DORMITORY_DOOR_OPEN_W.nwa 65.07 KB
StartData/GameData/wav/FASTENER.nwa 29.23 KB
StartData/GameData/wav/HAKUSYU.nwa 227.77 KB
StartData/GameData/wav/HAKUSYU_KASSAI.nwa 483.60 KB
StartData/GameData/wav/H_ANUS.nwa 30.18 KB
StartData/GameData/wav/H_ANUS_F.nwa 443.77 KB
StartData/GameData/wav/H_ANUS_FIN.nwa 69.05 KB
StartData/GameData/wav/H_ANUS_IN.nwa 82.40 KB
StartData/GameData/wav/H_ANUS_S.nwa 522.87 KB
StartData/GameData/wav/H_HONBAN_F.nwa 474.27 KB
StartData/GameData/wav/H_HONBAN_S.nwa 482.96 KB
StartData/GameData/wav/H_KUCHU1.nwa 46.51 KB
StartData/GameData/wav/H_KUCHU2.nwa 76.58 KB
StartData/GameData/wav/H_KUCHU3.nwa 45.80 KB
StartData/GameData/wav/H_KUPA1.nwa 70.91 KB
StartData/GameData/wav/H_NUKU1.nwa 43.96 KB
StartData/GameData/wav/H_NUKU2.nwa 56.48 KB
StartData/GameData/wav/H_ONANIE_F.nwa 957.68 KB
StartData/GameData/wav/H_ONANIE_PANTS_F.nwa 690.35 KB
StartData/GameData/wav/H_ONANIE_PANTS_S.nwa 632.18 KB
StartData/GameData/wav/H_ONANIE_S.nwa 392.05 KB
StartData/GameData/wav/H_SOUNYU_IKKI.nwa 75.53 KB
StartData/GameData/wav/H_SOUNYU_NORMAL.nwa 47.03 KB
StartData/GameData/wav/H_SOUNYU_YUKKURI.nwa 80.46 KB
StartData/GameData/wav/H_TEKOKI_F.nwa 377.67 KB
StartData/GameData/wav/H_TEKOKI_S.nwa 649.06 KB
StartData/GameData/wav/H_VIBE.nwa 1.62 MB
StartData/GameData/wav/kinuzure_dakitsuku.nwa 46.92 KB
StartData/GameData/wav/KINUZURE_WEAR.nwa 110.44 KB
StartData/GameData/wav/KOTORI.nwa 462.90 KB
StartData/GameData/wav/PETAPETA.nwa 81.49 KB
StartData/GameData/wav/RUNNING_ONE.nwa 117.11 KB
StartData/GameData/wav/SEMI.nwa 3.82 MB
StartData/GameData/wav/SENTAKUKAGO.nwa 115.75 KB
StartData/GameData/wav/SE_BB_TRAINING.nwa 660.92 KB
StartData/GameData/wav/SE_BB_TRAINING2.nwa 711.43 KB
StartData/GameData/wav/SE_CATCH.nwa 12.80 KB
StartData/GameData/wav/SE_CATCH_CATCHER.nwa 10.37 KB
StartData/GameData/wav/SE_CATCH_DIVING.nwa 9.22 KB
StartData/GameData/wav/SE_HITTING.nwa 38.62 KB
StartData/GameData/wav/SE_HITTING_OUT.nwa 22.42 KB
StartData/GameData/wav/SE_HOMERUN.nwa 51.16 KB
StartData/GameData/wav/SE_PANTS.nwa 98.96 KB
StartData/GameData/wav/SE_PITCHING.nwa 82.33 KB
StartData/GameData/wav/SE_RUNNING.nwa 685.62 KB
StartData/GameData/wav/SE_SLIDING_MISS.nwa 74.59 KB
StartData/GameData/wav/SE_SLIDING_STUDIUM.nwa 25.48 KB
StartData/GameData/wav/SE_SWING.nwa 48.54 KB
StartData/GameData/wav/SHOWER_IN.nwa 230.60 KB
StartData/GameData/wav/SHOWER_OUT.nwa 227.92 KB
StartData/GameData/wav/STADIUM_KANSEI.nwa 415.75 KB
StartData/GameData/wav/STADIUM_SIREN.nwa 1.33 MB
StartData/GameData/wav/STUDIUM_ARUKISARU.nwa 177.55 KB
StartData/GameData/wav/SUMAHO_CAMERA.nwa 47.96 KB
StartData/GameData/wav/SUMAHO_VIBE.nwa 49.56 KB
StartData/GameData/wav/TE_TATAKU2.nwa 58.44 KB
StartData/GameData/wav/TIKADUKU.nwa 145.74 KB
StartData/GameData/wav/TONBO.nwa 143.23 KB
StartData/GameData/wav/UDE_TSUKAMU.nwa 67.29 KB
StartData/GameData/wav/URINE.nwa 282.46 KB
StartData/GameData/wav/WASHING_MACHINE.nwa 871.54 KB
StartData/GameData/wav/YUBI.nwa 13.95 KB
StartData/GameData/wav/Z020100004.nwa 23.31 KB
StartData/GameData/wav/Z020100006.nwa 19.20 KB
StartData/GameData/wav/Z020100011.nwa 228.48 KB
StartData/GameData/wav/Z020100013.nwa 197.68 KB
StartData/GameData/wav/ZIPPER.nwa 63.23 KB
StartData/GameData/wav/_CANCEL.nwa 13.37 KB
StartData/GameData/wav/_CHK_OFF.nwa 59.01 KB
StartData/GameData/wav/_CHK_ON.nwa 39.98 KB
StartData/GameData/wav/_KETTEI.nwa 30.72 KB
StartData/GameData/wav/_LOAD.nwa 108.03 KB
StartData/GameData/wav/_SAVE.nwa 158.68 KB
StartData/manual/manual.html 1.85 KB
StartData/manual/pkmn.png 323.58 KB
StartData/Start.bmp 468.80 KB
StartData/Start.ico 211.54 KB
StartData/Start.ini 113.00 B
StartData/StartMenu.exe 239.50 KB
StartData/TraceLog.exe 205.50 KB
text.txt 1.19 KB
関連
Pakomane - Watashi, Kyou Kara Meimon.zip 1.09 GB
Pakomane - Watashi, Kyou Kara Meimon.mp4 248.92 MB
Pakomane - Watashi, Kyou Kara Meimon.mkv 221.86 MB
Pakomane - Watashi, Kyou Kara Meimon.mkv 222.37 MB
Pakomane - Watashi, Kyou Kara Meimon.mkv 221.86 MB
我々について : トレント プロトコルに基づいて DHT リソース検索エンジンは、すべてのリソースは、24 時間 web クローラーが DHT からなります。すべてのデータは、プログラムで自動的に生成されます。任意のリソースと急流のメタ情報のインデックス作成および検索サービスを提供するだけの急流ファイルは置かないでください。
マグネット リンク BT シード ファイルに対応する各リンクを共有の新しい形です。ソフトウェアを介してリソースによう磁気リンクをダウンロードできます。 µTorrent
マグネット リンク & 急流 © 2010-2019 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština